Home Belajar Lengkap – 50+ Contoh Soal UAS Biologi Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru

Lengkap – 50+ Contoh Soal UAS Biologi Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru

by adminmrqirf

50+ Contoh Soal UAS Biologi Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru – Hai adik adik yang baik, nah pada kesempatan kali ini kakak telah selesai menyusun beberapa contoh soal yang mungkin adik adik butuhkan, soal kali ini merupakan soal UAS Biologi untuk adik adik yang sedang duduk dibangku kelas X SMA/MA. Kakak menyediakan soal ini sebanyak 50 buah diantaranya 40 soal pilihan ganda dan 10 soal Essay. Oiya Ruang lingkup biologi yang semakin meluas , menuntut para ahli biologi untuk membuat pengkhususan kajian sesuai pada objeknya yang lebih mendalam sehingga dapat memberikan manfaat yang semakin besar bagi kehidupan pada umumnya. Pengkhususan dalam  kajian yang mendalam ini menghasilkan berbagai cabang ilmu biologi yang semakin hari semakin banyak. Diibaratkat pohon, biologi iyalah pohon ilmu yang sangat besar memiliki cabang-cabang ilmu serta ditiap cabang menghasilkan anak cabang ilmu baru yang berkembang semakin pesat.

 nah pada kesempatan kali ini kakak telah selesai menyusun beberapa contoh soal yang mungk Lengkap - 50+ Contoh Soal UAS Biologi Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru
50+ Contoh Soal UAS Biologi Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru


  Soal UAS Biologi Kelas 10 SMA/MA

  50+ Contoh Soal UAS Biologi Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru – Bagi sahabat bospedia dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal UAS Biologi Kelas 10 SMA/MA ini, adik adik bisa menguduh materi ini di bospedia dalam bentuk file doc. Berikut ini adalah rincian Soal UAS Biologi Kelas 10 SMA/MA Semester 1.. SELAMAT MENGUNDUH YAA…

  Berikut bospedia memberikan Soal UAS Biologi Kelas 10 SMA/MA

  PETUNJUK UMUM
  1. Tulis namamu di sudut kanan atas
  2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
  3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah.
  4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada pengawas.

  A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b atau c didepan jawaban yang benar !

  1. Sains merupakan kebenaran apa adanya karena didasarkan atas data-data dan tanpa pengaruh pendapat atau pandangan pribadi. Pernyataan tersebut merupakan sifat sains yaitu …
  A. Praktis
  B. Akumulatif
  C. Rasional
  D. Empiris
  E. Objektif

  2. Cara mendapatkan data kuantitatif ialah dengan …
  A. Mengukur dan membaui
  B. Mengecap dan mendengar
  C. Menimbang dan mengukur
  D. Meraba dan menghitung
  E. Menimbang dan mengecap

  3. Cabang ilmu biologi yang berhubungan dengan penyebab penyakit DBD ialah…
  A. Bakteriologi
  B. Virologi
  C. Mikologi
  D. Sitologi
  E. morfologi

  4. Seorang siswa sedang mencari informasi tentang penyebab penyakit TBC, hal ini berhubungan dengan kajian biologi …
  A. Bakteriologi
  B. Virologi
  C. Mikologi
  D. Sitologi
  E. Morfologi

  Baca Juga:   Lengkap - 25+ Contoh Soal UTS PKn Kelas 9 SMP/MTs Semester Ganjil Terbaru

  5. Kepadatan jumlah penduduk antar pulau di Indonesia tidak seimbang. Hal ini merupakan permasalahan biologi di tingkat …
  A. Molekul
  B. Sel
  C. Jaringan
  D. Populasi
  E. Komunitas

  6. Yang termasuk komonen biotik pada ekosistem sawah ialah …
  A. Padi, ular dan tikus
  B. Tanah, air dan cahaya matahari
  C. Kerbau, ular dan cahaya
  D. Suhu, air dan tanah
  E. Padi, tikus, tanah dan air

  7. Berikut peranan biologi di bidang kedokteran, kecuali …
  A. Program bayi tabung
  B. Metode keluarga berencana
  C. Cangkok organ
  D. Pembuatan vaksin
  E. Bedah plastik

  8. Penulisan nama spesies yang benar ialah …
  A. MIMOSA PUDICA
  B. Mimosa Pudica
  C. Mimosa pudica
  D. Mimosa pudica
  E. Mimosa pudica

  9. Virus termasuk organisasi kehidupan tingkat …
  A. Molekul
  B. Sel
  C. Jaringan
  D. Organ
  E. Organisme

  10. Virus dapat dianggap benda mati, karena …
  A. Dapat dikristalkan
  B. Tersusun dari protein
  C. Dapat membelah diri
  D. Hanya memiliki DNA
  E. Bereproduksi pada makhluk hidup

  11. Selubung virus tersusun dari …
  A. Protein
  B. Lemak
  C. Karbohidrat
  D. Vitamin
  E. Mineral

  12. Yang bukan merupakan bentuk virus ialah..
  A. Batang
  B. Bulat
  C. Polihidris
  D. Seperti huruf T
  E. spiral

  13. Bakteriofage ialah …
  A. Bakteri yang menyerang virus
  B. Virus yang menyerang bakteri
  C. Bakteri patogen
  D. Virus patogen
  E. DNA virus

  14. Menempelnya serabut ekor virus pada dinding sel bakteri termasuk tahapan …
  A. Adsorpsi
  B. Penetrasi
  C. Eklifase
  D. Pematangan
  E. Lisis

  15. Pada siklus litik, bagian virus yang mengendalikan DNA bakteri ialah …
  A. Kapsid
  B. DNA
  C. Lempengan dasar
  D. Serabut ekor
  E. Kepala

  16. Penyakit yang disebabkan oleh virus antara lain …
  A. Campak, sifilis
  B. TBC, cacar
  C. Tifus,influenza
  D. Malaria, DBD
  E. Chikungunya, poliomielitis

  17. TMV merupakan virus yang menyerang …
  A. Kekebalan manusia
  B. Daun tembakau
  C. Bakteri
  D. Padi
  E. Kucing

  18. Vaksin yang biasa diberikan secara oral ialah vaksin untuk mencegah penyakit …
  A. Cacar
  B. Rabies
  C. Polio
  D. DBD
  E. TB

  19. Kingdom Archaebacteria dan Eubacteria memiliki ciri utama yaitu …
  A. Eukariotik
  B. Prokariotik
  C. Anaerob
  D. Mimiliki pigmen
  E. Saproba

  Baca Juga:   Lengkap - Buku Materi Tematik Kelas 4 Tema 5 Revisi 2017 Kurikulum 2013

  20. Yang membedakan Archaebacteria dan
  Eubacteria ialah ada tidaknya …
  A. Protein
  B. Dinding sel
  C. DNA
  D. Peptidoglikan
  E. Ribosom

  21. Peptidoglikan merupakan lapisan pada …
  A. Dinding sel
  B. Flagel
  C. Ribosom
  D. Klorofil
  E. Kapsul

  22. Perhatikan gambar bakteri !

  Nama tipe bakteri tersebut ialah …   
  A. Monokokus
  B. Diplokokus
  C. Streptokokus
  D. Basilus
  E. Sarkina

  23. Berikut ciri eubacteria, kecuali …
  A. Uniseluler
  B. Kosmopolit
  C. Heterotrof
  D. Prokariotik
  E. Autotrof

  24. Fungsi kapsul pada bakteri ialah …
  A. Untuk bergerak
  B. Untuk menempel
  C. Untuk mempertahankan diri
  D. Untuk menyerap makanan
  E. Untuk berkembang biak

  25. Acetobacter xylinum berperan dalam pembuatan …
  A. Keju
  B. Tape
  C. Nata de coco
  D. Yogurt
  E. Tempe

  26. Clostridium tetani dapat menyebabkan penyakit…
  A. TBC
  B. Lepra
  C. AIDS
  D. Tetanus
  E. Sifilis

  27. Pengelompokan protista menyerupai hewan berdasarkan …
  A. Flagel
  B. Dinding sel
  C. Kloroplas
  D. Alat gerak
  E. Habitat

  28. Kaki semu dimiliki oleh …
  A. Virus
  B. Bakteri
  C. Amoeba
  D. Saprolegnia
  E. Paramaecium

  29. Perhatikan gambar protista berikut! Yang termasuk kelas Rhizopoda ialah

  A. 1
  B. 2
  C. 3
  D. 4
  E. 5

  30. Saprolegnia merupakan parasit pada  …
  A. Anggur
  B. Virus
  C. Ikan
  D. Bakteri
  E. Kucing

  31. Protozoa yang bergerak menggunakan flagel ialah …
  A. Amoeba
  B. Paramaecium
  C. Trypanosoma
  D. Toxoplasma
  E. Plasmodium

  32. Protozoa yang tidak memiliki alat gerak ialah …
  A. Amoeba
  B. Paramaecium
  C. Trypanosoma
  D. Toxoplasma
  E. Euglena

  33. Yang bertukar pada peristiwa konjugasi ialah …
  A. Maknukleus
  B. Vakuola
  C. Ribosom
  D. Mikronukleus
  E. Alat gerak

  34. Yang dijadikan dasar klasifikasi alga ialah..
  A. Bentuk selnya
  B. Bentuk intinya
  C. Kandungan pigmen
  D. Cara berkembang biak
  E. Alat geraknya

  35. Berikut ciri-ciri alga:
  i. Memiliki pigmen klorofil a
  ii. Habitatnya di air tawar/laut
  iii. Sebagai sumber protein
  iv. Contohnya Spirogyra
   Ciri tersebut dimiliki oleh …
  A. Alga coklat
  B. Alga merah
  C. Alga keemasan
  D. Alga hijau
  E. Alga api

  36. Jamur mempunyai bentuk …
  A. Bulat, kotak dan spiral
  B. Bulat, batang dan spiral
  C. Bulat, payung dan spiral
  D. Bulat, kuping dan spiral
  E. Bulat,payung dan kuping

  Baca Juga:   Lengkap - 35+ Contoh Soal UAS PAI kelas 6 SD/MI dan Kunci Jawaban

  37. Jamur yang hidup di kayu yang lapuk disebut …
  A. Parasit
  B. Saprofit
  C. Mutual
  D. Simbiosis
  E. Komensalisme

  38. Jamur yang menghasilkan racun ialah …
  A. Amanita
  B. Tiram
  C. Merang
  D. Shitake
  E. Kuping

  39. Jamur yang berperan dalam pembuatan tempe ialah …
  A. Rhizopus oryzae
  B. Mucor javanicus
  C. Candida albicans
  D. Aspergillus niger
  E. Penicillium notatum

  40. Jamur yang dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia digolongkan …
  A. Zygomycota
  B. Ascomycota
  C. Basidiomycota
  D. Deuteromycota
  E. Oomycota

  II. Essay

  41. Energi untuk memecah molekul air dalam proses fotosintesis berasal dari….
  Jawaban: energy cahaya matahari

  42. Pada fase regenerasi terjadi peristiwa pembentukan….
  Jawaban: energi

  43. Pengikatan karbon dioksida pada fotosintesis dibantu oleh enzim…..
  Jawaban: enzim

  44. Reaksi gelap fotosintesis berlangsung di….
  Jawaban: stroma

  45. Faktor yang memengaruhi aktivitas fotosintesis adalah….
  Jawaban: cahaya matahari

  46. Bakteri yang dapat mengubah nitrit menjadi nitrat adalah….
  Jawaban: Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Bactoderma.

  47. Pada saat klorofil terkena cahaya akan terjadi reaksi….
  Jawaban: reaksi eksotrem

  48. Fungsi ATP dalam oksidasi asam lemak adalah untuk….
  Jawaban: memecah CO2

  49. Katabolisme bahan makanan yang menhasilkan sisa berupa sampah nitrogen berasal dari….
  Jawaban: tranpor elektron

  50. Glukoneogenesis terutam berlangsung di….
  Jawaban: hati

  Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya 50+ Contoh Soal UAS Biologi Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!!

   nah pada kesempatan kali ini kakak telah selesai menyusun beberapa contoh soal yang mungk Lengkap - 50+ Contoh Soal UAS Biologi Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru
  Soal UAS Biologi Kelas 10 SMA/MA   File ini dalam Bentuk .PDF File Size 189Kb
  Diupload oleh mrqirf.com

    Pencarian yang paling banyak dicari
    • soal uas biologi kelas 10 semester 1 kurikulum 2013
    • soal biologi kelas 10 bab 1
    • soal biologi kelas 10 semester 1 pdf
    • soal biologi kelas 10 bab 2
    • contoh soal uts biologi kelas 10 semester 1
    • soal biologi dan jawaban
    • soal uas biologi kelas 10 2017
    • contoh soal biologi kelas 10 semester 1 beserta jawabannya
    • 2018,2019,2020,2021,2022

    You may also like