Home bahasa jawa Lengkap – 60+ Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI dan Kunci Jawabnya Terbaru

Lengkap – 60+ Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI dan Kunci Jawabnya Terbaru

by adminmrqirf

60+ Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI dan Kunci Jawabnya Terbaru – Hai semuanya, bagaimana kabarnya? semoga selalu sehat ya. Nah pada kesempatan yang berbahagia ini kakak ingin berbagi soal latihan Ulangan Akhir Sekolah atau sering disebut UAS pada mata pelajaran Bahasa Jawa bagi adik adik yang sedang duduk dibangku kelas 4 SD/MI, soal ini sudah kakak susun sebanyak 60 soal yang siap dijadikan sebagai bahan latihan.

   Nah pada kesempatan yang berbahagia ini kakak ingin berbagi soal latihan Ulangan Akhir Se Lengkap - 60+ Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI dan Kunci Jawabnya Terbaru
  60+ Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI dan Kunci Jawabnya Terbaru

  Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI

  60+ Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI dan Kunci Jawabnya Terbaru – Bagi sahabat bospedia dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI ini, adik adik bisa menguduh materi ini di bospedia dalam bentuk file doc. Berikut ini adalah rincian Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI  Semester 2.. SELAMAT MENGUNDUH YAA…

  Berikut bospedia memberikan Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI

  PETUNJUK UMUM
  1. Tulis namamu di sudut kanan atas
  2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
  3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah.
  4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada pengawas.

  A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b atau c didepan jawaban yang benar !

  Rukun Agawe Santosa
  R. Tantiningsih
  Kadangku ….
  Donya iki dudu duweku
  Donya iki dudu duwekmu
  Mula
  Aja rebutan panguwasa
  Aja rebutan bebener
  Kadangku ….
  Eling,
  Aku lan kowe ora bisa urip ijen
  Aku lan kowe kudu urip bebarenga
  Sayuk rukun
  Gotong royong
  Bahu binahu
  Adohna rasa drengki srei
  Jail methakil
  Gedhekna rasa tepa selira
  Urip bakal tentrem ayem

  I. Wenehana tandha ping (X) ing aksara a, b, c, utawa d ing sangarepe pratelan kang bener !

  1. Tembung kadangku tegese ….
  a. anak
  b. biyung
  c. bapak
  d. sedhulur

  2. tegese tembung  donya kang ana ing geguritan kuwi, yaiku ….
  a. danda
  b. banda
  c. duwit
  d. jagat

  3. Tembung bebarengan ngemuteges ….
  a. guyup rukun
  b. jail methakil
  c. mlaku bareng
  d. jejer bareng

  4. Ira-irane judul geguritan ing duwur, yaiku …
  a. Santosa
  b. Angawe Santosa
  c. Rukun Angawe Santosa
  d. Angawe Santosa Rukun

  5. Geguritan “Rukun Agawe Santosa” dikarang deneng ….
  a. R. Tantiningsih
  b. R. Yantiningsih
  c. R. Triningsih
  d. R. Dwiningsih

  6. Isi geguritan ing duwur yaiku ….
  a. Jail methakil
  b. Drengki srei
  c. Sayuk rukun
  d. Kandangku

  7. Karo kanca aja seneng … ben ora didohi kancane.
  a. bebarengan
  b. gotong royong
  c. rukun
  d. drengki

  8. Urip ning lingkungan kuwi kudu seneng …
  a. ijen
  b. gotong royong
  c. jaluk
  d. rebutan

  Kanggo soal nomor 9 – 11
  Reroncene Kadang Tani
  Ijo royo-royo
  Gumelem sangisore langit biru
  Angin tumiyup
  Dolanan godhong pari

  Kadang tani padha mesem
  Nyawang parine wis kuning
  Ati ayem tentrem
  Pari kuning
  Minangka reroncene urip
  Tembe mburi

  9. Isi paragraf kesiji, yaiku …
  a. Tanduran pari kang akeh godhonge
  b. Tanduran pari kang sangisore langit biru
  c. Tanduran pari kang lemu-lemu
  d. Tanduran pari kang kena angin

  Baca Juga:   Lengkap - 55+ Contoh Soal UAS TIK Kelas 10 SMA/MA Semester Genap Terbaru

  10. Isi parangraf kaping pindo, yaiku …
  a. Kadang tani padha guyu
  b. Kadang tani padha tandur pari
  c. Kadang tani padha nyawang pari
  d. Kadang tani padha bingah nyawang parine wis kuning

  11. Isi geguritan ing duwur yaiku ….
  a. Rasa bingahe para kadang tani sing nyawang parine lemu-lemu lan wis kuning
  b. Rasa bingahe para kadang tani sing nyawang wit parine kena angin
  c. Rasa bingahe para kadang tani sing nyawang  langit biru
  d. Kadang tani padha bingah nyawang sawahe

  12. Gawe ukara pacelatho, sawise jeneng wong dikateni tandha ….
  a. titik
  b. titik loro
  c. titik koma
  d. koma

  13. Komputer iku termasuk perangane barang ….
  a. Bala pecah
  b. elektronik
  c. bala agung
  d. otomotif

  Puntadewa
    Prabu Puntadewa iku raja ing Ngamarta. Putrane Pandu Dewanata lan ibune kuntinalibrata. Puntadewa duwe watak jujur, ora tau nesu, lembah mana, lan seneng ngalah. Puntadewa duweni getih putih lan jiwa sici.
    Puntadewa kuwi pambareping Pandawa, duwe kasekten kang linuwih. Puntadewa duwe pusaka kang ampuh aran jamus kalimasada. Pusaka mau awujud kitab kang bisa nguripake wong sing wis mati.
    Prabu Puntadewa jenenge akeh ana sing nyebut Yudhistira, Gunatalikrama utawa Prabu Darmakusuma. Sakjone dadi raja, Prabu Puntadewa tansah tumindak adil lan ngutamaake kepentingane rakyat lan ora sawenang-wenang. Mula negarane gemah ripa loh jinawi.
   
  14. Jeneng liyane Prabu Puntadewa, yaiku ….
  a. Arjuna
  b. Bima Sena
  c. Yudhistira
  d. Pandu

  15. Prabu Puntadewa putrane ….
  a. Pandu Dewanata
  b. sentanu
  a. Destarata
  b. Widura

  16. Prabu Puntadewa kuwi ratu ing ….
  a. Sawojajar
  b. Pringgodani 
  c. Ngastina
  d. Ngamarta

  17. Tembung wayang duweni teges …
  a. wewangunan
  b. ayang-ayang
  c. kayon
  d. lawon

  18. Bapak nembe mirsani cariyos ringgit Kresna Duta.
  Tembung duta, duwe teges ….
  a. siswa
  b. utusan
  b. warga
  c. guru

  19.     Gambar sisih ngisor jenenge ….

  a. Bagong
  b. Petruk 
  c. Gareng
  d. Semar

  20. Krama aluse tembung ngomong yaiku …
  a. nyerat
  b. maos
  c. matur
  d. sare

  21. Bapak maca koran. Krama alusi tembung sing kacetak miring kudune …
  a. nyerat
  b. maos
  c. matur
  d. sare

  22. 

  Gambar sisih ngusor jenenge ….
  a. Yudhistira
  b. Bima 
  c. Janaka
  d. Nakula

  23. Gambar sisih ngisor jenenge ….

  a. Yudhistira
  b. Bima 
  c. Janaka
  d. Nakula

  Taneman Lombok
   Lombok minangka komoditas pertanian kang penting. Tetuwuhan iki bisa ditanem ing pekarangan omah, tegal, lan lemah kang jembar, utawa kanthi tumpang sari nanging kanthi tetanen liyane.
   Jenis lombokiku werna-werna. Ana lombok abang kang kurang pedhes, lombok kriting pedhes, lan lombok rawit kang banget pedhese.

  24. Jenis lombok kang banget pedhese yaiku …
  a. Lombok kriting
  b. Lombok abang
  c. Lombok rawit
  d. Lombok ijo

  Baca Juga:   Lengkap - 50+ Contoh Soal Essay Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru

  25. Irah-irahan wacan ing dhuwur yaiku ….
  a. Lombok
  b. Taneman Lombok
  c. Jenis Lombok
  d. Komoditas Pertanian

  26. Paktani anggone …. Sawahe nganggo sapi.
  a. macul
  b. matun
  c. nyebar
  d. ngluku

  27. Sawahe Pak Cokro klebu loh, mula asile ya akeh.
  Sawah loh yaiku sawah kang ….
  a. ora ditanduri
  b. ora diupakara
  b. subur
  c. jembar

  28. Pak Guru …. supaya bocah-bocah nyiapke piranti.
  a. dhawuh
  b. ngongkon
  c. akon
  d. prentah

  29. Bapak Kepala Sekolah …. ing panggonan kemah.
  a. rawuh
  b. teka
  c. sowan
  d. kondhur

  30. Aku lagi mangan, Bapak uga ….
  a. nedha
  b. dhahar
  c. mangan
  d. maem
  31. Kosok balen tembung kesed, yaiku …
  a. angkara
  b. gedhe
  c. sregep
  c. ala

  32. Nanging iku jenenge goroh.
  Goroh tegese ….
  a. ngapusi
  b. ngajari
  c. kajujuran
  d. mituruti

  33. ing ngisor iki kang ora kelebu sandhangan panyigek ing wanda yaiku ….
  a. cecek
  b. layar
  c. wignyan
  d. wulu

  34. h  sandangan swara ing  sisih kiwa jenenge ….
  a. cecek
  b. layar
  c. wignyan
  d. wulu

  35.     \   sandangan swara ing  sisih kiwa jenenge ….
  a. pangku
  b. layar
  c. wignyan
  d. wulu

  36. =    sandangan swara ing  sisih kiwa jenenge ….
  a. layar
  b. cecek
  c. wignyan
  d. wulu
  37. kiqi=  tulisan jawa ing sisih kiwa unine ….
  a. kiting
  b. kithing
  c. keting
  d. ketheng

  38. pech  tulisan jawa ing sisih kiwa unine ….
  a. cekah
  b. cegah
  c. pecah
  d. pegah

  39. Tembung kacang goreng manawa tinulis aksara Jawa sing bener yaiku ….
  a.
  b. 
  c.
  d.

  40. Becik ketitik ala ….
  Tembung sing cocok kanggo jangkepan ing dhuwur yaiku ….
  a. rupamu
  b. ketara
  c. keliru
  d. kelakuanmu

  II. Ceceg-ceceg ing ngisor iki isenana nganggo tembung kang mathuk !

  41. Adohna rasa drengki ….
  42. Dadi bocah aja dawa tangane
  Dawa tangane tegese ….
  Pacelathon kanggo soal nomor 43 – 44
  Kepanggih Bu Guru
  Nordin  : “Sugeng sonten, Bu!”
  Bu Guru : “Sugeng sonten, Mas Nordi. Lho, arep besuk sapa?”
  Nordin  : “Nuweni rencang.”
  Bu Guru : “Sapa wae rencangmu?”
  Nordin  : “Kalian Ibu lan Bapak, lha menika. Bapak, Ibu, menika Bu Guru.”

  43. Sing kepetuk Bu Guru yaiku ….
  44. Nordin tuwi rencang karo …
  45. Gambar ing ngisor jenenge…

  46.     Gambar ing ngisor jenenge ….

  47. Jeneng liyane Prabu Puntadewa yaiku ….
  48.       Gambar ing ngisor nyritake  ….

  49. Dadang kui cita-citane dadi dhalang, mula dheweke seneng ….
  50. Puisi Jawa diarani ….
  51. Dasar bocah landhep, diterangke sedhela wae wis mudheng.
  Tegese tembung kang kacethak miring, yaiku ….
  52. Yen kepenin mulya, yo kudu gelem reget. Jer basuki ….
  53. Sandhangan pepet ( ….e…)  diwaca ….
  54. Sandhangan wignyan, yenditulis ….

  Baca Juga:   Lengkap - Kumpulan Soal UTS/UAS/UKK TIK Kelas 10 11 12 SMA/MA Terbaru

  55.                             aksara Jawa ing dhuwur unine ….

  III. Wangsulana pitakon-pitakoning ngisor iki kanthi patitis !

  56. Sapa panyipta geguritan “Rukun Agawe Santosa” ?
  Jawab : …………………………………………………………………………
  57. Dadi wong urip kudu duweni rasa ?
  Jawab : …………………………………………………………………………

  58.  Gambar ing ngisor satriyo saka?

  Jawab : …………………………………………………………………………

  59.  Critrakna gambar ing ngisor!

  KUNCI JAWABAN

  I. wenehen tanda ping (X) ing aksara a, b, c, utawa d trumrap wangsulan kang kanggap paling bener!

  1. D     11. A     21. B     31. C 
  2. B     12. B     22. C     32. A 
  3. A     13. B     23. B     33. D 
  4. C     14. C     24. C     34. C 
  5. A     15. A     25. B     35. A 
  6. C     16. D     26. D     36. B 
  7. D     17. B     27. C     37. B 
  8. B     18. B     28. A     38. C 
  9. C     19. D     29. A     39. A 
  10 D     20 C     30 B     40 D 

  II. Isinan
  41. Srei  49. Nonton wayang
  42. Sneng jupuk barange wong liya  50. Geguritan
  43. Nordi  51. Pinter
  44. Bapa lan Ibu  52. Mawa beo / mawa bei
  45. Puntadewa utawa Yudhistira  53. “ e “
  46. Gareng  54. h
  47. Yudhistira, gunatalikrama, prabu Darmakusuma  55 Aja goroh
  48. Wong tandur pari 
     
  III. wangsulan pitakon
  56. R. Tantiningsih

  57. Tepa selira utawa welas asih

  58. Jodhipati

  59. Nupak andong/dokar.   (kebijakan guru)

  60. Siti tuku buku

  Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya 60+ Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI dan Kunci Jawabnya Terbaru ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!!

   Nah pada kesempatan yang berbahagia ini kakak ingin berbagi soal latihan Ulangan Akhir Se Lengkap - 60+ Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI dan Kunci Jawabnya Terbaru
  Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI   File ini dalam Bentuk .doc File Size 42Kb
  Diupload oleh mrqirf.com

  Baca juga yang sejenis

   Pencarian yang paling banyak dicari
   • soal Bahasa Jawa kelas 4 semester 2 pilihan ganda
   • soal ukk Bahasa Jawa kelas 4 ktsp
   • soal Bahasa Jawa kelas 4 semester 2 kurikulum 2013
   • soal ukk Bahasa Jawa kelas 4 sd
   • soal ukk kelas 4 sd semester 2 dan kunci jawaban
   • soal ukk Bahasa Jawa kelas 4 semester 2 kurikulum 2013
   • soal uas Bahasa Jawa kelas 4 semester 2
   • kisi kisi soal ukk Bahasa Jawa kelas 4 sd semester 2
   •  pdf 2018,2019,2020,2021,2022

   You may also like